Konstfrämjandet Stockholm

2

Konstfrämjandet Stockholm

Nystart för Konstfrämjandet Stockholm

Konstfrämjandet Stockholm har nyligen genomgått en förändringsfas och ser nu fram emot att skapa spännande möten mellan konsten och Stockholms invånare.

Konstfrämjandet fortsätter sitt viktiga arbete att främja konsten i samhället, framför allt till dem som inte är vana att uppleva konst. Genom våra medlemsorganisationer och samarbetspartners arbetar vi i miljöer där konsten sällan vistas. Genom våra medlemmar når vi längre och bredare.

 
Genom vår nytillsatta styrelse utvecklar vi nya samarbeten som bygger på bildningens och konstens frigörande roll och att alla ska ha tillgång till konst och bildning i ett jämlikt samhälle. Konstfrämjandet Stockholm sträcker sig över hela länet och erbjuder en bredd, där konsten kan verka i city såväl som i förort, och nå dem som ofta inte har förutsättningar att uppleva eller delta i konsten.