Konstfrämjandet Stockholm

2

Konstfrämjandet Stockholm

Gräsrotsrörelsernas historia uppmärksammas i nytt projekt

Hur har enskilda medborgare, aktivister och gräsrotsrörelser organiserat sig och arbetat för att påverka samhället och staden under 1900-talet? Det undersöker Konstfrämjandet i projektet Gräsrotsarkivet.

I projektet Gräsrotsarkivet undersöker Konstfrämjandet Stockholm stadens långa historia av folkets politiska engagemang, kamp och faktiska påverkan. Gräsrotsarkivet kartlägger framför allt 60- och 70-talets ideella grupper och samlar i projektets första information om de grupper som var aktiva i Stockholm vid denna tid. Konstnären Katarina Lundgren leder arbetet som har syftet att mynna ut i ett curerat arkiv som främjar kontaktytorna mellan nutid och vår historia.

Läs mer om Gräsrotsarkivet!