Om Konstfrämjandet Stockholm

Konstfrämjandet Stockholm har nyligen genomgått en förändringsfas och ser nu fram emot att skapa spännande möten mellan konsten och Stockholms invånare.

En ny styrelse utsågs i maj 2015 och verksamheten inriktas inledningsvis på att utveckla relationer i regionen, finna nya medlemmar och etablera distriktet som en betydande aktör inom samtidskonsten.

Genom den nytillsatta styrelsen utvecklar vi nya samarbeten som bygger på bildningens och konstens frigörande roll och att alla ska ha tillgång till konst och bildning i ett jämlikt samhälle.

Distriktet samverkar redan med flera projekt, och arbetar kontinuerligt med att utforma nya. Arbetet med projekten är processinriktat, samhällstillvänt och ska involvera de människor som bor i hela Stockholmsregionen.

Konstfrämjandet Stockholm sträcker sig över hela länet och erbjuder en bredd, där konsten kan verka i city såväl som i förort, och nå dem som ofta inte har förutsättningar att uppleva eller delta i konsten.