Konstfrämjandet Stockholm

2

Konstfrämjandet Stockholm

Styrelse


Ordförande
Hanna Kharazmi Holmer, ABF

 

Vice ordförande
Maria Backman, KRO-KIF Stockholm, konstnär

 

Kassör
Idil Hassan, Miljöpartiet


Ledamöter
Erik Rören, Art Lab Gnesta
Eva Asp
Sonia Javer, Orten i Fokus
Anders Lindgren, Subtopia/Upplev Botkyrka
Catharina Gabrielsson, Spridd
Nina Rashid, Revolution Poetry
Fredrik Antfolk, Grafittifrämjandet
Emma Dominguez, Megafonen


Revisor
Eric de Groat, forskningschef på ArkDes