Konstfrämjandet Stockholm

2

Konstfrämjandet Stockholm

Styrelse


Ordförande
Hanna Kharazmi Holmer, ABF Förbundet

Vice ordförande
Maria Backman, KRO-KIF Stockholm, konstnär

Ledamöter
Eva Asp
Sonia Javer, Orten i Fokus
Catharina Gabrielsson, Spridd
Macarena Dusant, IDA (Institutet för Diaspora och Avkolonisering)
Mikael Andersson, ABF Stockholm
Sebastian Dahlqvist, Art Lab Gnesta

Revisor
Eric de Groat, forskningschef på ArkDes