Att lära genom kampen — Svenska hamnarbetarförbundet och strejkrätten

Vad kan vi lära från dagens fackliga kamper och hur kan dessa lärdomar informera organiserandet av bredare sammanslutningar och allianser idag? Konsthallen Mint bjuder in till ett publikt samtal med Björn A. Borg och Josef Völgyi från Svenska Hamnarbetarförbundet, Benj Gerdes och Michele Masucci.

Vad kan vi lära från dagens fackliga kamper och hur kan dessa lärdomar informera organiserandet av bredare sammanslutningar och allianser idag? Svensk arbetsmarknad står idag inför grundläggande lagändringar som innebär en omvandling av den så kallade svenska modellen. På senare år har konflikten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och privata hamnföretag genom Sveriges Hamnar stått i centrum för debatten. Det medlemsdrivna Svenska Hamnarbetarförbundet har skapat rubriker sedan det grundades 1972. Med sin vilja att ta fighten med stöd av medlemmarnas engagemang och inflytande har förbundet inneburit en nagel i ögat för LO. Tidigt i mars i år skrev Hamnarbetarförbundet på avtal efter en serie av punktstrejker och varsel om att gå ut i landsomfattande strejk. Avtalet gav förbundet rättigheter man kämpat för i över fyrtio år (detta är dock långt ifrån en fullkomlig seger). Vilka är de framträdande tendenser vi kan utläsa ur denna konflikt nationellt och internationellt? Vad kan vi lära oss av Hamnarbetarförbundet, både från senare år och under decennier av kamp?

Under kvällen kommer utdrag att visas från ett pågående filmprojekt som dokumenterar Hamnarbetarförbundets strejkaktioner och medlemsmöten under 2018–2019. Björn A. Borg tidigare ordförande för Svenska Hamnarbetarförbundet och veteran från tidigare konflikter och Josef Völgyi samtalar med Benj Gerdes och Michele Masucci om de senaste årens erfarenheter i relation till dagens situation. Avgörande stunder i kampen kommer återbesökas och taktiker och motaktioner analyseras. Idag sker en mobilisering kring riksdagsdebatten den 2:a Maj om lagförslaget kring inskränkningar i strejkrätten. Hur kommer det sig att en konflikt i en av Göteborgs hamnar under det tidiga 2017 verkat som ursäkt för några av de mest omfattande förändringar i arbetsrätten på decennier? Konflikten mellan Svenska Hamnarbetareförbundet och Sveriges hamnar användes som ursäkt för den utredning som idag ligger till grund för lagförslaget som ska debatteras den 2:a maj. Vad innebär det att lagförslaget fortskrider trots att ett avtal med fredsplikt slutits mellan de stridande parterna?

Som en liten organisation med en stark demokratisk kultur har Svenska Hamnarbetarförbundet utvecklat sina egna metoder för att minnas och representera en kollektiv historia och identitet för sina medlemmar och allmänheten. Föreningens kulturengagemang, både det interna och för en bredare publik, medvetandegör hamnarbetets historia i Sverige, och är en central aspekt i den fackliga organiseringen. Frågor om kollektiv självrepresentation och mediering av politiska kamper kommer att diskuteras, liksom möjligheterna för nya former av solidaritet och transnationell organisering inom och utanför arbetet.


Samtalet är en av programpunkterna som hör till utställningen Den folkliga självstyrelsens livsluft som pågår 12.4–12.5 2019

Visa alla