Folkfronternas estetik: Preliminära slutsatser av ett forskningsprojekt

Välkommen till en heldag med föreställningar, läsningar, mikroutställningar, presentationer, diskussioner och festligheter arrangerade av den oberoende forskningsgruppen Agentur, Hägerstensåsens medborgarhus och Konstfrämjandet Stockholm på Hägerstensåsens medborgarhus lördag den 9 oktober, från kl. 12 till sent. Alla är välkomna!

En gränslös utveckling av alla kulturella former, en vetenskap som enbart ägnar sig åt välgörande ändamål, en konst som har frigjorts från merkantila krav, som inte lyder under profitmotivet utan uppfyller individens kreativa behov och skapar det kollektiva livets lyx, kort sagt: samhället som fest, där allt är fritt, såväl kropp som ande, där fritiden inte bara är ett kort ögonblick av vila, avkoppling och återhämtning, utan – tack vare vetenskapernas metodiska reduktion av det socialt nödvändiga arbetets tid – blir till någonting nästan viktigare än arbetet, till livets centrala element, till det genom vilket människan kan blomma ut i fullhet.

Så beskrev poeten och politikern Léon Blum det ideala samhället, i ett tal inför en ungdomsorganisation i juni 1934. Samma år uppstod Folkfronten, den koalition av vänsterkrafter som skapades för att upprätta enad front mot fascismen, och som ett par år senare vann regeringsställning i Frankrike, med Blum själv som premiärminister.

Med forskningsprojektet Folkfronternas estetik har den oberoende forskningsgruppen Agentur återvänt till folkfronternas ögonblick, för att fråga om historien om deras olika former, experiment, löften och nederlag fortfarande kan vara vår historia idag. På den mest övergripande nivån har gruppens metod varit det kritiska montaget: Kan vi ställa nutiden till svars inför dåtidens kamper och uppoffringar? Kan vi ställa dåtiden till svars för de samtida konsekvenserna av dess ideal?
För att fira projektets slutförande arrangerar Agentur, i samarbete med Hägerstensåsens medborgarhus och Konstfrämjandet Stockholm, på lördag den 9 oktober en heldag med föreställningar, läsningar, mikroutställningar, presentationer, diskussioner och festligheter på Hägerstensåsens Medborgarhus, Riksdalervägen 2, Hägersten. Under dagen och kvällen kommer gruppens medlemmar och inbjudna gäster att läsa, visa, berätta om, spela upp och dela med sig av sina preliminära slutsatser från forskningsprojektet Folkfronternas estetik.

På programmet:
Beata Berggren, Jennifer Hayashida och Martin Högström presenterar och läser ur den mailbaserade tidskriften frontpoesi, den senaste fasen i de mindre poesipublikationernas långa revolution;
Emily Fahlén, Jackqueline Frost och Gustav Strandberg håller korta föredrag och läsningar om Motattack, Georges Bataille och André Bretons revolutionära antifascistiska organisation, som tyckte att vi ”måste lära oss att använda fiendens vapen”;
Jörgen Gassilewski sätter upp Bertolt Brechts pjäs Vad kostar järnet?, om Sveriges ”neutrala” malmhandel med Nazityskland under åren kring krigets utbrott, med scenbild av Samuel Richter;
Rikard Heberling och Elof Hellström presenterar antologin Fanfar, fara eller fiktion – Avtryck efter folkfronten i Sverige.

Dessutom:
Christoffer Paues visar femton treor, ackompanjerade av en poetisk-politisk spekulation;
Samuel Richter konstruerar ett progressivt kulturarv, genom att tillämpa Peter Weiss montageteknik;
Ingela Johansson visar vad konst som omsorg kan vara, genom en djupdykning i Konstfrämjandets arkiv;
Jörgen Gassilewski, Kim West och Ellen Wettmark håller tre korta föredrag om kulturens politik och förmedlingens förvittring;
Emma Kihl visar screentryckta affischer och diskuterar händelsens politiska betydelse; samt
publikationer, presentationer och bokrelease för Historien är inte slut i Medborgarhusets bibliotek.

Dörrarna öppnar kl. 12, programmet börjar kl. 13.30. På kvällen: festligheter. Detaljerat schema kommer snart. Alla är välkomna, anmäl er på anmalan@medborgarhuset.se.

Om Agentur
Agentur är en oberoende forskningsgrupp för kritisk kulturproduktion. Gruppen vägleds av ett ideal om social jämlikhet och strävar efter att uppfinna nya former, metoder, modeller och funktioner för progressivt kulturarbete i en ny, postdigital offentlighet och en förändrad, prekär arbetsmarknad. Agentur fungerar som en multidisciplinär kritik-byrå. Den driver långsiktiga forskningsprojekt kring frågor av allmänt intresse i en polariserad och fragmentariserad samtid. Bland Agenturs deltagare finns poeter, konstnärer, kritiker, forskare, formgivare och offentliga tjänstemän. Agentur driver 2020–21 forskningsprojektet Folkfronternas estetik.

Om Folkfronternas estetik
”Folkfronterna” var det gemensamma namnet på de koalitioner av liberala, socialdemokratiska och kommunistiska partier som bildades i flera länder under 1930-talet, för att göra gemensam sak mot fascismens framväxt. Konstnärer och författare, filmare och journalister, kulturarbetare och kulturpolitiker mobiliserade sig för ändamålet. Forskningsprojektet Folkfronternas estetik bygger på detaljstudier av konstverk de skapade, texter de skrev, projekt de genomdrev. Syftet är att konstruera en samlad bild av en historisk kulturell och social situation, för att därmed kunna fråga om denna historia fortfarande kan vara vår historia. Finns det en tradition av antifascistisk enhetspolitik som sträcker sig tillbaka till folkfronternas ögonblick, med vilken vi fortfarande kan identifiera oss? Projektets konkreta bakgrund är den nya extremhögerns utbredning i Sverige, Europa och globalt idag. Det ställer frågan om hur, på vilken nivå, och med vilka medel vi mest effektivt kan motarbeta denna utbredning kulturellt och politiskt.

Projektet Folkfronternas estetik genomförs med stöd från Kulturbryggan.

Visa alla