Folkrörelser i nutid & dåtid: Nazem Tahvilzadeh & Hedvig Wiezell

I detta samtal utforskas premisserna för motstånd genom rörelser i nutid och dåtid. I en tid då samhällsklyftorna ökar och segregationen söndrar staden behövs kritiska reflektioner kring hur nutidens utmaningar hänger samman med historiska processer, om vi vill ta oss till demokratiserad framtid.

När våra nuvarande samhällsproblem rasifieras i det offentliga samtalet samtidigt som sociala problem allt mer hanteras med repressiva åtgärder vill detta samtal utforska samband mellan nutida och dåtida förtryck och glömda historier.

Samtalet tar sin utgångspunkt i utställningen ’Ta saken i egna händer’ som visas på Mint konsthall. Utställningen utgår från gräv-där-du-står projektet I Glasriket. historia-människa-miljö där glasarbetarna och deras familjer genom ett trettiotal studiecirklar skrev sin egen historia. Det handlar om en självorganisering av arbete, politik, fritid, samhälle – om att ta saker i egna händer. Berättelsen skiljer sig i form och innehåll radikalt från den designhistoria som berättas på museer och i översiktsverk. Här finns en fråga om att vara historia, om att vara synlig kulturellt och ekonomiskt Det var då. Hur ser villkoren ut i dag? Mycket har förändrats men finns det något vi kan lära av att ställa då och nu i relation till varandra? Kan vi härigenom belysa hur villkoren för vårt samtida samhälle är formulerade och av vem?

Medverkande:
Nazem Tahvilzadeh, forskare KTH, urbana och regionala studier
Hedvig Wiezell, verksamhetschef på Folkets Husby
Christina Zetterlund, designhistoriker

Visa alla