Föreläsning: Kulturhuset och utställningen i reproduktionsåldern

Som en del av kursen ”Medborgarhus och andra former för gemenskap” som vi organiserar tillsammans med Hägerstensåsens medborgarhus och Konstfack presenterar vi föreläsningen Kulturhuset och utställningen i reproduktionsåldern med forskaren Kim West.

Föreläsningen följs av ett öppet samtal kring kulturpolitik, utställningens möjligheter och hur ett kulturhus som svarar mot samtidens sociala, politiska och teknologiska förutsättningar kan se ut.

Välkomna till medborgarhuset klockan 19.30 måndag den 20e september!

Föreläsningen hålls på engelska.

Mer om föreläsaren:
Kim West (fil.dr. Estetik, Södertörns Högskola) är kritiker, forskare, översättare och redaktör, verksam i Stockholm. Hans forskning behandlar den samtida estetiska teorins kritiska idéutveckling, det folkliga avantgardets kulturhistoria och de konstnärliga förmedlingsformernas institutionella och tekniska förvandlingar. Han är initiativtagare till den oberoende forskningsgruppen Agentur, som 2020-21 arbetar med forskningsprojektet ”Folkfronternas estetik” (se agentur.ooo). Tillsammans med Gustav Strandberg driver han förlaget 1|21 Press, som under hösten 2021 inleder sin utgivning med titlar av Marc Bernard och Georges Bataille. För närvarande arbetar han med forskningsprojektet ”Autonomi, kultur, handling: om kulturens politiska handlingssfärer i den nyliberala välfärdsstaten” på Södertörns Högskola (2021-24).

Visa alla