Frida Hållander och Åsa Norman är nya residenskonstnärer

Kristina Andersson

Nu välkomnar vi konstnärerna Frida Hållander och Åsa Norman till vårt residensprogram på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek!
Textilkonstnären Åsa Norman och konsthantverkaren Frida Hållander kommer att dyka ner i Beklädnadsarbetareförbundets arkiv och residenset inleds i december.

Hur gick det för arbetarna i den framgångsrika svenska textilindustrin när den kollapsade på 1960- 80-talen? Tekokrisen drabbade främst unga kvinnor, som fick söka sig till andra jobb. Nu inleder två konstnärer en studie i Arbetarrörelsens Arkiv (ARAB), forskning som ska leda till en utställning i vår.

Vistelsen är del av en gemensam residensprogram startat av Konstfrämjandet Stockholm och Arbetarrörelsens arkiv- och bibliotek för att undersöka svensk arbetarhistoria, genom så kallade konstnärsresidens.

Vi kommer speciellt att gå igenom arkivet för att bättre förstå strukturomvandling och tekokrisen under 1960- till 1980-talet. Men vi är också intresserade att titta bredare på olika tematiker för att hitta annat spännande material som slunkit med, säger Frida Hållander.

Konstnärsduon kommer att presentera sitt arbete i en utställning på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek under våren 2022.

Vi ser fram emot att följa och stödja Frida Hållander och Åsa Normans undersökning av den svenska textilindustrin, erfarenheter från kvinnliga fabriksarbetare, konstnärlig produktion och organisering. Då som nu, säger Sebastian Dahlqvist, Konstfrämjandet Stockholm.

Konstnärernas vistelse är del av ett pågående samarbete mellan Konstfrämjandet Stockholms och ARAB om ett residensprogram för bildkonstnärer inom biblioteks- och arkivverksamhet. Residensprogrammet inleddes våren 2021 med Ingela Johansson som första konstnär. Genom programmet vill organisationerna tillgängliggöra arkivets innehåll för gruppen konstnärer på ett mer omfattande sätt än tidigare. Projektet finansieras av Kulturrådet.

Frida Hållander är konsthantverkare och har en PhD från Konstfack och Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Hennes doktorsavhandling, med titeln Vems hand är det som gör? En systertext om konst/hantverk, klass, feminism och om viljan att ta strid (2019), är en fallstudie om kvinnor som har arbetat i syfabriker och hemindustri. www.asanorman.com

Åsa Norman är textilkonstnär, utbildad vid HDK Steneby och Konstfack. I flera projekt undersöker hon historiska rum eller skeenden genom arkivarbete, intervjuer och gestaltande arbete. Genomgående är hur hon följer textila materials rörelse genom olika tider och platser på jakt efter subversiva krafter. www.fridahallander.se

Visa alla