Gräsrotsrörelsernas historia uppmärksammas i nytt projekt

Hur har enskilda medborgare, aktivister och gräsrotsrörelser organiserat sig och arbetat för att påverka samhället och staden under 1900-talet? Det undersöker Konstfrämjandet i projektet Gräsrotsarkivet.

I projektet Gräsrotsarkivet undersöker Konstfrämjandet Stockholm stadens långa historia av folkets politiska engagemang, kamp och faktiska påverkan. Gräsrotsarkivet kartlägger framför allt 60- och 70-talets ideella grupper och samlar i projektets första information om de grupper som var aktiva i Stockholm vid denna tid. Konstnären Katarina Lundgren leder arbetet som har syftet att mynna ut i ett curerat arkiv som främjar kontaktytorna mellan nutid och vår historia.

Del av serien Närkamp – ett projekt vars mål det är att inspirera till en större nyfikenhet på varandra, på stadens utveckling, samt uppmuntra till en reflexsiv hållning till frågeställningar som: finns det flera städer inom staden? Vilken roll kan den enskilda individen spela i en stads utveckling?

Läs mer om Gräsrotsarkivet!

Med stöd från Stockholms stad

Visa alla