Hands at Work (#2) — Filmscreening på Mint

courtesy of Rehana Zaman och LUX

Som en fortsättning på utställningen Den folkliga självstyrelsens livsluft på Mint anordnas en serie filmvisningar och diskussioner där intersektionella och feministiska metoder används för att undersöka kroppens plats på dagens arbetsmarknad.

Den 18e juni visas Tell me the story Of all these things av Rehana Zaman, In Our Hands, Greenham av Tina Keane och Främmande Planet av Ralph Lundsten & Rolf Nilson. Visningen bygger vidare på diskussionen kring olika typer av arbete, med särskilt fokus på kollektiva former och lösningar, både vad gäller filmernas innehåll och sättet de har producerats på. I synnerhet Rehana Zamans och Tina Keanes filmer fokuserar på kollektivism inom politisk organisering och kvinnokodat hushållsarbete samt skillnaden mellan hur staten registrerar arbete utfört av olika typer av kroppar.

Vad betyder det att betrakta filmerna ur ett arbetarperspektiv? På vilka sätt kan vi belysa och ge form åt aktiviteter vi utför, med målet att bredda den normativa förståelsen och representationen av arbete? Hur kan vi konkretisera levda erfarenheter ur en verkligt mångfacetterad existens?


Serien anordnas av Sarah Browne och Jenny Richards

Visa alla