Konst som omsorg – konstnärligt arbete i vårdens miljöer

Konstnären Beth Laurin i arbete.

Som en del av sitt residens på arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har konstnären Ingela Johansson undersökt utställningsprojektet Konst som omsorg. Nu presenteras delar av hennes arbete i utställningen Phantoms of the commons på Tensta konsthall. Med anledning av detta bjuder vi tillsammans med Tensta konsthall in till samtal!

Välkommen till ett samtal om konstens och konstnärernas möjliga funktion i vårdens miljöer på tisdag den 30/11 kl.18.00 – 19.15.

Sättet på vilket konsten kan verka i de här sammanhangen har över tid påverkats både av den rådande konst- och kulturpolitiken liksom de metoder och ideal som konstnärerna arbetat utifrån. Under en kväll möts vi kring de här frågorna och tar del av exempel, dels från 1980-talet och dels från idag. Har synen på vård och omsorg förändrats under denna tid? Har konstnärernas förhållningssätt ändrats och vad beror det i så fall på?

Program

18.00-18.10
Cecilia Widenheim, chef för konsthallen hälsar välkommen och presenterar utställningen Phantoms of the Commons

18.10-18.25
Ingela Johansson berättar om Konst som omsorg, 1978-81, och idén om den funktionskonst och de beredskapsarbeten som initierades av Stockholms läns landsting i dialog med Konstnärernas Riksorganisation på 1970-talet.

18.25-18.35
Päivi Ernkvist har varit verksam både som konstnär och projektledare inom offentlig konst och delar med sig av sina tankar om konst i vårdmiljö, särskilt ett projekt som hon genomförde på Långbro sjukhus 1972.

18.40-18.50
Gunilla Lundahl och Jenny Richards berättar om det kollektiva projektet Vård och Värde – ett samarbete mellan vård- och kulturarbetare som genomförs just nu som ett samarbete mellan Konsthall C, Kalmar konstmuseum, konsthallen Mint och är en del av Jenny Richards pågående forskning på Konstfack.

18.50-19.15
Efterföljande diskussion leds av Susanne Ewerlöf, curator på Tensta konsthall. Vi håller avstånd och ser till att samtalet sker covid-säkert. Kaffe och te finns att köpa till självkostnadspris.

Medverkande:
Ingela Johansson är konstnär baserad i Stockholm och arbetar med frågor som rör social historia och kollektivt minne. Hennes tvärvetenskapliga tillvägagångssätt kombinerar olika estetiska strategier och media. Hon arbetar med film, måleri, installation, textil, text och foto. Under ett pågående residens på Arbetarrörelsens arkiv som bedrivs av arkivet och Konstfrämjandet Stockholm, har hon hittat ett stort material som rör utställningsprojektet Konst som omsorg som initierades av Stockholms läns landsting i samarbete med Konstfrämjandet. I utställningen medverkade ett 30-tal konstnärer som engagerades som beredskapsarbetare i vårdens miljöer i slutet av 1970-talet. Delar av hennes pågående arbete visas i utställningen Phantoms of the Commons.

Päivi Ernkvist är verksam som konstnär med fokus på keramiskt arbete och har utfört flera stora projekt i offentlig miljö. Ernkvist har också arbetat med offentlig konst som curator och projektledare under många år och i vitt skilda sammanhang. Tillsammans med de boende ungdomarna på Långbro ungdomsklinik skapade hon det kollektiva konstverket Sommarlandskap 1971-72. En totalt 20 meter lång vägg som knöt samman fyra avdelningar i en förbindelsekorridor. Långbro byggdes som mentalsjukhus kring 1910 och runt 1970 hade sjukhuset runt 1350 patienter som mest. Långbro sjukhus lades ned 1997.

Jenny Richards forskning, skrivande och projekt fokuserar på politiska aspekter av arbete och kollektiva praktiker. Tidigare projekt har utforskat våra fysiska och känslomässiga kopplingar till arbete och hemarbete, och har ofta genomförts i olika former av samarbeten. Just nu arbetar Jenny Richards med det kollektiva projektet Vård och Värde – ett samarbete mellan vård- och kulturarbetare som genomförs i samarbete mellan Konsthall C, Kalmar konstmuseum, konsthallen Mint och är en del av hennes pågående forskning på Konstfack.

Gunilla Lundahl är kulturarbetare och har skrivit flitigt om arkitektur, form och konst. Hon medverkade till utställningen Modellen på Moderna museet i Stockholm 1968. Modellen utgjorde en inbjudan till alla barn att med fri lek och kreativt arbete tillsammans, inför den endimensionella vuxenvärlden, iscensätta En modell för ett kvalitativt samhället. Just nu är Gunilla Lundahl involverad i det kollektiva projektet Vård och Värde – ett samarbete mellan vård- och kulturarbetare som genomförs i samarbete mellan Konsthall C, Kalmar konstmuseum, konsthallen Mint och är en del av Jenny Richards pågående forskning på Konstfack.

Tack till Södertälje konsthall, Sebastian Dahlqvist/Medborgarhuset Hägerstensåsen och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Samtalet sker i samarbete med Konstfrämjandet Stockholm.

Samtalet hålls på svenska.

Visa alla