Laptop Studio Visits — Meryem Saadi möter Xenia Klein

Spirals (2017), Xenia Klein

Laptop Studio Visits är en plattform för curatorer som bjuder in till samtal med intressanta konstnärer som bor i Stockholm eller är på besök. Samtalet är upplagt som ett publikt ateljébesök där konstnärens laptop utgör ateljén.

Xenia Klein (född 1992) är en konstnär som genom mångfacetterade arbeten utforskar fiktion, fantasi och poesi. Hon närmar sig objekten hon arbetar med som karaktärer med egna viljor. Framförallt fascineras hon av föremål som utstrålar ömtålighet, sorg eller mystik och upplever ofta att ”hennes praktik egentligen består av att sörja allt”. Förra våren bodde Klein sex månader i Ramallah, Palestina. Hennes serie av fotografier tryckta på silke representerar diverse mystiska objekt upphittade vid Döda havets strand och de är vackra samtidigt som de är ömtåliga. Xenia Klein har en konstnärlig kandidatexamen från Konstfack i Stockholm, i samarbete via utbytesstudier med konstakademin i Ramallah, Palestina, 2018.

Meryem Saadi är en marockansk curator bosatt i Stockholm. Efter att under fyra år jobbat vid Fondation Nationale des Musées (National Foundations of Museums) i Marocko, började hon studera mastersprogrammet i curatoriell praktik ”Curating Art” vid Stockholms Universitet. Innan alla erfarenheterna från museernas värld studerade Saadi media och kommunikation under fem år och arbetade som journalist inom olika ämnesområden. Som curator intresserar hon sig för att utforska relationen mellan samtidskonst, sociala konflikter, migration och politisk instabilitet inom den samtida kontexten som formats av den digitala tiden och dess ständiga stimulering av våra sinnen.

Del av serien Mitt kollektiva jag – en programserie om hur konstens metoder kan användas som en prisma för en undersökning som skapar strategier för hur man praktiserar sina rättigheter samt hittar former som syftar till att ge röst till och åt dem som utan rädsla väljer att möta sig själva, andra och samhället.

Visa alla