Medborgarhus och andra former för gemenskap

Foto från första undervisningstillfället

Under hösten organiserar Konstfrämjandet Stockholm, Hägerstensåsens Medborgarhus och Konstfack tillsammans kursen "Medborgarhus och andra former för gemenskap" för samtliga studenter inom masterprogrammet Rumslig gestaltning.

Nu startar vi ett nytt spännande samarbete tillsammans med Hägerstensåsens Medborgarhus och Konstfack. Under nästan ett halvår använder vi tillsammans med lärare och studenter inom masterprogrammet i Rumslig gestaltning hela medborgarhuset som klassrum. Kursen heter ”Medborgarhus och andra former för gemenskap”.
nbsp;
Tillsammans kommer vi genom praktiskt arbete, forskning, fältstudier, utställningar och diskussioner undersöka den historia medborgarhuset är en del av såväl som möjliga framtider för detta och andra offentliga rum.
nbsp;
Delar av kursen kommer att vara öppna för allmänheten. Kom gärna med på cirkelsamtal, öppna föreläsningar, workshops och utställningar.
nbsp;
Följ vad som sker på sociala medier och här på vår hemsida!

Visa alla