Mint blir en egen organisation

Ruben Nilson (1893–1971), Arbetarrörelsens historia, 1940

Under 2019 initierade Konstfrämjandet Stockholm under ledning av Emily Fahlén och Asrin Haidari konsthallen Mint på ABF Stockholms källarplan. Konsthallen har under åren utvecklats med en omfattande och imponerande utställnings- och programverksamhet med hög konstnärlig kvalité. Nu blir Mint en egen organisation.

Mint konsthall öppnade april 2019, och är belägen i det forna Sveagalleriets lokaler i ABF-huset i centrala Stockholm. Sveagalleriet var verksamt under 31 års tid (1961–1992) och hade enligt stadgarna från 1960 bl a som ändamål ”att främja studieintresserades bildningssträvanden avseende konst, konsthantverk och konstindustri.” Med en liknande avsikt återaktiveras platsen i nytt namn, med ambitionen om att bli en samlande mötesplats för konst, bildning och kamp i ny tid.

Liksom ett museum har sin samling att förhålla sig till och tala med, låter Mint ABF-husets och Sveagalleriets historia, händelser, kamper, organisationer och kulturyttringar inspirera och rikta konsthallens program. Sedan Mint startades har här arrangerats flera utställningar, studiecirklar och happenings av olika slag.

Mint har vuxit under åren och är sedan årsskiftet 2020/2021 inte längre ett projekt inom Konstfrämjandet Stockholm utan en egen organisation. Konstfrämjandet Stockholm fortsätter tillsammans med Mint hitta spännande sätt att samarbeta och stödja varandra.

Följ Mints utställnings- och programverksamhet här.

Visa alla