Motståndets tid – om dekolonisering — Vernissage 8 nov kl 17, TEGEN 2, Bjurholmsg. 9b

Julie Edel Hardenberg, Nipangersitassaanngitsut/Hidden(suppressed) Stories

Utställningen samlar 14 konstnärer som själva har en bakgrund i ursprungsbefolkningar eller arbetar i solidaritet med kampen om en dekoloniserad historieskrivning som reviderar och formar framtiden. Utställningens verk förhåller sig till kvarvarande förtryckande politiska koloniala strukturer som världen över utsatt ursprungsbefolkningar.

Motståndets tid – om dekolonisering

Sissel M. Bergh, Antonie Frank Grahamsdaughter, Carola Grahn, Julie Edel Hardenberg, Gord Hill, Kanina Holmes, Kent Monkman, Marit Shirin, Linda Persson, Liselotte Wajstedt,Tinne Zenner, Olando Whyte och Rut Karin Zettergren

Utställningen samlar 14 konstnärer som själva har en bakgrund i ursprungsbefolkningar eller arbetar i solidaritet med kampen om en dekoloniserad historieskrivning som reviderar och formar framtiden. Utställningens verk förhåller sig till kvarvarande förtryckande politiska koloniala strukturer som världen över utsatt ursprungsbefolkningar för systematiskt och genomgående ekonomiskt och kulturellt förtryck, rasism och exploatering. Utställningen Motståndets tid tar vid där projektet Native Moving Images avslutades 2012, en delad gemensam ambition att visa verk som med sitt eget språk skapar utrymme för nya berättelser och uttryck.

Motståndet har alltid varit närvarande vilket kanadensiska Gord Hill skildrar i sitt seriealbum The 500 Years of Resistance Comic Book. Här får vi följa en grafisk skildring av ursprungsbefolkningars motstånd mot kolonisering genom historien. Ett urval ur boken visas upp i utställningen.

I Carola Grahns poetiska verk Notes on Hide, 2017 materialiseras fragmenterade tankar som text på renhud om kropp, etnicitet, tillhörighet och land. Grahn går ofta in i processer där hon konstruerar och dekonstruerar maktrelationer som ett sätt att försöka förstå givna roller, hur de relaterar till den egna självbilden och konstruerar samhället.

Sissel M. Bergh arbetar med flera olika tekniker och material för att undersöka hur man via konst kan läsa land, minne, makt, magi, och relationer. Filmen Dalvedh, 2014 tar sin början i nedtystningen av samisk historia i Norge sedan koloniseringen av land började fram till vår tid. Är det möjligt att lappa ihop det förflutna genom att samla spåren som lämnats kvar? Mellan akademisk forskning, det poetiska och sinnliga skapar Bergh ett utrymme för reflektion kring historieskrivande och dess aktivering i nuet.

Olando Whyte och Rut Karin Zettergren undersöker arvet från den historiska triangelhandel där varor som sill, järn, vapen, slavar och socker skeppades över Atlanten mellan 1500-talet till mitten av 1800-talet. Whyte och Zettergren är intresserade av att ur ett historisk, geografiskt och politiskt perspektiv skildra hur den maktbalans och koloniallitet som triangelhandeln skapade har format kulturarv och fortsätter att påverka samtiden. I utställningen visar Whyte och Zettergrens performance objekt från projekt Sill, järn, människor & socker gjorda av material som relaterar till Stockholms inblandning i handeln.

Julie Edel Hardenberg är en Grönländsk konstnär som har arbetet mycket med att omdefiniera och avmystifiera Grönländsk kulturell identitet samt dess förhållande till och oberoende av den Danska staten. I utställningen visas verket Nipangersitassaanngitsut/Hidden(suppressed) Stories och Structural Racism.

Kent Monkman är en Cree konstnär som arbetar med måleri, video och performance. Verket Brothers & Sister, 2015 är en pulserande, rytmisk kritik av Kanadas kolonialhistoria som drar paralleller mellan förintelsen av bisonoxen på 1890-talet och den ödeläggelse som ursprungsbefolkningen förorsakades
genom ett nätverk av internatskolor som drevs av den kristna kyrkan. Skolsystemet skapades i syfte att ta bort ursprungsbefolkningens barn från påverkan av sin egen kultur och integrera dem i den dominerande vita kanadensiska kulturen.

Liselotte Wajstedt skapar i verket The Lost One en öm berättelse om sin mormor. Filmen väver ihop familjefotografier, landskapsbilder med att Wajstedt syr en vit kolt till sin mormor på maskinen hon ärvt från henne. Längs nederkanten har hon tryckt en rad bilder från mormoderns liv, som sedan sammanfogas, bit för bit.

Antonie Frank Grahamsdaughter [WHITEWASH] – att omvandla ”den andre” till sin egen avbild – (en process eller resultat eller åtgärd, där ursprungsbefolkningen påtvingas en livsstil – inklusive språk, kultur, religon etc – av majoritetsbefolkningen). Projektet tar sin avstamp i konstnärens far och den egna familjens historia i Kanada (Metis, Ojibwe, skotsk). Genom kartläggning med kameran undersöks hur kolonialism, assimilation, rasism och den nuvarande processen av dekolonisering sker. Medverkande: Scots Graham och Fitz-James Graham.

Tinne Zenner film Nutsigassat/ Translations, 2018 närmar sig de vackra bergen Sermitsiaq och Kingittorsuaq på Grönland. Landskapet fungerar som ett landskap för kollektiv nostalgi och industriell produktion. Filmen riktar uppmärksamhet på språket som en plats för motstånd och hur översättning av språk och kultur kan ta form i en postkolonial modernitet.

Marit Shirins performance Humans & Soil är ett pågående samarbetsprojekt som utforskar förhållande till jorden genom ett möte mellan två olika kulturer, den samiska och Ainufolket i Japan. Humans & Soil utgör ett utbyte mellan dansare, musiker och författare från Sverige, Sapmi och Hokkaido med syftet att
belysa diskurser i relation till urbefolkningsrättigheter, kulturpolitik, icke-repatriering av ben och landrättigheter.

Linda Persson är intresserad av kvinnlig kunskap och har under flera års tid samarbetat med Wongatha-kvinnorna Geraldine och Luxie Hogarth från Leonora, en gruvstad i västra Australiens guldfält. Verket Tjina (Track/ Stig/ Gång) handlar om Hogarth-familjen och deras arbete med att föra vidare kunskap om det egna språket Kuwarras betydelse. Genom att dela kunskap och respekt för det egna folkets distinkta kultur, historia, språk och livsstil stärks självideniteten hos en yngre generation ursprungsbefolkning.

The REDress är ett projekt av Jaime Black, en multidisciplinär konstnär baserad i Winnipeg. Hon skapade projektet för att ge samhällen en möjlighet att närma sig och delta i en visuell konversation om alla dom försvunna och mördade kvinnor med urbefolkningsbakgrund i Kanada. Enligt Black framkallar de tomma klänningarna en närvaro genom markering av frånvaro. Synen av kroppslösa röda klänningar som hänger i offentliga utrymmen fungerar som en påminnelse om de många förlorade men inte glömda flickorna och kvinnorna. I utställningen visas en kortdokumentär, North Stories av Kanina Holmes om projektet REDress på Atlin Arts and Music Festival.

Curators: Antonie Frank Grahamsdaughter och Ulrika Flink, Konstfrämjandet Stockholm

Konstnärssamtal 23.11 13.00-17.00
Marit Shirin: Performance och Artisttalk
Tinne Zenner: Film: Nutsigassat/Translations och Artisttalk
Rut Karin Zettergren: Artisttalk om Zettergrens projekt som berör kolonialism

Utställningen pågår t.o.m. 1 december
Öppettider: fredag – söndag 13-17
Bjurholmsg. 9b, T-bana Skanstull
Ring om du har problem att hitta: 070-2855777 eller 070-7161923

I samarbete med Native Moving Images och TEGEN2
Med stöd av: Kulturförvaltningen, Stockholm stad och Konstfrämjandet Stockholm

Visa alla