Nytt residensprogram för bildkonstnärer i arkivmiljö

Ingela Johansson på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Konstfrämjandet Stockholm och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek lanserar ett gemensamt residensprogram för bildkonstnärer. Först ut blir konstnären Ingela Johansson. Syftet är att utveckla infrastrukturerna för konstnärlig produktion och skapa nya möten mellan arbetarhistoria och bildkonst.

Inom konsten finns ett stort intresse för att utforska och granska vår gemensamma historieskrivning. I Sverige har konstnärer under de senaste decennierna ägnat särskilt intresse åt arbetarrörelsens historia. Såväl tidigare århundradens vunna segrar som förlorade kamper har kritiskt granskats och synliggjorts. Med stöd av Kulturrådet startar nu Konstfrämjandet Stockholm tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) Sveriges första residensprogram för bildkonstnärer inom biblioteks- och arkivverksamhet. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är världens första arbetarrörelsearkiv och grundades 1902. Arkivet samlar material som fanor, dokument, fotografier och objekt från hela arbetarrörelsen: Autonoma rörelser, organisationer, föreningar och partier.

Vi är glada över att starta ett residensprogram tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. På så vis bidrar vi med nya infrastrukturer för konstnärlig produktion i Stockholm och skapar förutsättningar för nya möten mellan samtidskonst och arbetarhistoria. Det känns särskilt roligt att välkomna Ingela Johansson som första konstnär, säger Sebastian Dahlqvist, konstnärlig ledare, Konstfrämjandet Stockholm.

Genom samarbetet med Konstfrämjandet Stockholm ser vi en möjlighet att kunna tillgängliggöra våra samlingar på nya sätt. Vi hoppas också att vi med residensprogrammet kommer att nå nya grupper av människor, bland annat konstnärer, som är intresserade av att ta del av arbetarrörelsens mångfacetterade historia, säger Håkan Nilsson, institutionschef på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Vid månadsskiftet flyttade Ingela Johansson in i den nyinrättade ateljén bland arkivets forskare och arkivarier i Huddinge. Johansson har en forskningsbaserad konstnärlig praktik och har under lång tid riktat blicken mot händelser och erfarenheter som utgjort vändpunkter för stora samhällsgrupper. Hennes hittills största och uppmärksammade projekt gjorde en djupdykning in i den omfattande solidaritetsrörelsen kring gruvstrejken 1969. Ingela Johansson arbetar med text, film, installation, måleri, textil och foto och hade nyligen en utställning på Södertälje konsthall.

Jag har under många år haft stor glädje av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i olika undersökningar, både akademiska och konstnärliga. Här finns material från hela arbetarrörelsen och de fortsätter idag att samla in material från samtida politiska och sociala rörelser. Det ska bli intressant att se vilken roll konstnären och konsten kan spela här, säger Ingela Johansson.

Varje konstnärsresidens pågår i tre till fyra månader. Under den tiden kommer arbetsprocessen även att presenteras genom publik programverksamhet och utställningar, både på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och på andra platser.

Läs mer om residensprogrammet under Projekt och på Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks hemsida. Läs mer om Ingela Johansson här.

Bakgrund
Under 2019 – 2021 har ett residensprojekt genomförts i pilotform med konstnären och kollegan Patrick Kretschek. Under hösten 2021 presenteras utställningen Rörelsens andning, ett resultat av studiecirkeln och projektet som Patrick drivit inom ramarna för sitt konstnärsresidens. Det nya residensprogrammet fortsätter det arbete Patrick Kretschek inledde genom sitt projekt.


Kontaktpersoner
Sebastian Dahlqvist, konstnärlig ledare, Konstfrämjandet Stockholm, sebastian.dahlqvist@konstframjandet.se, 0761870050

Håkan Nilsson, institutionschef, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, hakan.nilsson@arbark.se, 08-412 39 01

Visa alla