Samtal — Hans Tombrock och Bertolt Brecht under svensk exil

En läsande arbetares frågor av Hans Tombrock

Måleri och Lyrik för Folkets hus – Ingela Johansson och Margareta Ståhl samtalar om mötet mellan vagabondkonstnären Hans Tombrock och dramatikern Bertolt Brecht under svensk exil.

Konstnären Hans Tombrock ställde ut vida på gallerier och museer i Europa trots att han var autodidakt och ibland betraktades som ofärdig i sitt konstnärskap även som professionellt verksam. Tombrock var etablerad som en vagabondkonstnär innan han kom till Sverige, han porträtterade lumpproletariatet längs landsvägen, det som konstnären Gregor Gog uttryckte vara ”det kapitalistiska samhällets stora soptunna”. Hans konst betraktades av nazisterna som Entartete Kunst (urartad konst) och förstördes. Hans Tombrock och Bertolt Brech träffades 1939 vid ett föredrag för exiltyskar i Stockholm och kom att ha mycket gemensamt som antifascister och engagerade i arbetarklasskampen utifrån en exilposition. Deras samarbete kom att förena uttrycken lyrik och bildkonst i verk som gjordes för arbetarrörelsens lokaler. Ett samarbete som samtidigt speglar Brechts didaktiska förhållningssätt till den enskilda konstnärens uttryck och bildningsresa. Den här föreläsningen utgår från tavlan En läsande arbetares frågor som finns representerad på Runö Folkhögskola och som nu hänger i Mints utställning Den folkliga självstyrelsens livsluft.

Tombrock och Brechts samarbete har representerats på 2000-talet genom utställningen Bertholt Brecht och Hans Tombrock – två konstnärers vänskap i skandinavisk exil som visades på Berlins stadsmuseum 2004 samt på Fritz- Hüser-institutet för tysk och utländsk arbetarlitteratur i Dortmund. Utställningen visades sedan på Arbetets museum i Norrköping 2006 och som vandringsutställning i Folkets Hus och parker, arrangerat av Margareta Ståhl och Paula Hoffman.

Margareta Ståhl är forskare i visuell kommunikation och har arbetat på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm. Hon disputerade på arbetarrörelsens tidiga fanor 1999 och skrivit en rad böcker om fanor. Hon har också skrivit böcker som Möten och människor i Folkets Hus och Park (Atlas 2005), det svenska avsnittet i Brecht och Tombrock i svensk exil – Ord och bild i samverkan (Bilda förlag 2006) och om svensk arbetarkonst i Fram träder arbetarbetaren – Arbetarkonst och industrisamhällets bilder i Norden, AKS årsbok 2009 samt gjort en rad utställningar inom dessa områden.

Ingela Johansson är konstnär och skribent. Hon är just nu aktiv i bl. a olika studiegrupper som Folkfrontens estetik och Arbetarkonstgruppen. 2013 gav hon ut boken Strejkkonsten – Röster om kulturellt och politiskt arbete under och efter gruvstrejken 1969-70 (Red. Kim Einarsson & Martin Högström, Glänta förlag).

Med stöd från Stockholms stad och Kulturrådet

Visa alla