Samtal utifrån utställningen Var ska vi äventyra?

Vi är glada över att tillsammans med Södertälje Konsthall presentera ett digitalt samtal med utgångspunkt i Ingela Johanssons fantastiska utställning Var ska vi äventyra? Ingela Johansson är även den första medverkande konstnären i ett nytt residensprogram som vi snart lanserar.

Ingela Johansson har under en längre tid undersökt händelser och fenomen som andra ofta förbiser. I den polyfona utställningen Var ska vi äventyra? på Södertälje Konsthall flätas olika kamper, händelser, erfarenheter och perspektiv samman. Kamperna är här inte delade, de ingår i en väv av sammanhang, tillfälligheter och mönster. I Ingela Johanssons blick finns den konst som skapades i Sverige under sjuttio- och åttiotalet, som befann sig sida vid sida med arbetarrörelsen och människorättsfrågor. Utställningen Var ska vi äventyra? består av flera nyproducerade verk, såväl inlånat material som Strejkkonstsamlingen från Gällivare museum. Video, installationer, teckning och glasobjekt.

Nu avslutas utställningen med ett publikt samtal som organiseras av Konstfrämjandet Stockholm och Södertälje Konsthall. Medverkar gör: Ingela Johansson, konstnär, Olivia Plender, konstnär Christina Zetterlund, universitetslektor i design, curator och skribent, Joanna Sandell, chef, Södertälje konsthall, Sebastian Dahlqvist, konstnär och konstnärlig ledare Konstfrämjandet Stockholm.

Samtalet sker digitalt. Anmäl dig genom att maila: konsthallen@sodertalje.se

Visa alla