The Hand at Work (#1) — Filmvisning och samtal

ur Sarah Brownes The Invisible Limb (2014)

Som en del av utställningen Den folkliga självstyrelsens livsluft på Mint anordnas en filmvisning med efterföljande diskussion om Giorgi Gago Gagoshidzes film The Invisible Hand of My Father (2018) och Sarah Brownes The Invisible Limb (2014). Bägge filmer låter handen agera berättarjag och ledsagare genom en betraktelse över kroppar i arbete.

Visningen är den första i en serie programpunkter som fokuserar på den mänskliga kroppens plats på nutidens arbetsmarknad. Filmerna lyfter fram handens symbolvärde inom olika typer av arbeten och politiska system. De sätter dem sedan i relation till hur arbete på ett intimt och direkt sätt påverkar och formar kroppen. Bägge refererar till en “fantom-lem”, antingen som psykosomatisk upplevelse eller som metafor, vilket understryker de aspekter av arbetares erfarenheter som är svåra att ringa in eller verifiera, även om de upplevs tydligt. Vilka händer och vilka typer av arbete används för att representera yrken och sysselsättning?


Visningen organiseras av Sarah Browne och Jenny Richards.


Mer om Den folkliga självstyrelsens livsluft

Visa alla