Vad gör “mångfald”? — Workshop med IDA och Konstfrämjandet Stockholm

Välkommen till en workshop med IDA och Konstfrämjandet Stockholm där vi performativt dissekerar olika konstinstitutioners mångfaldshandlingsplaner- och policy dokument. IDA har mailat samtliga konstinstitutioner på myndighetsnivå och frågat efter deras policydokument och handlingsplaner för representation och "mångfald".

Under workshopen kommer vi att göra en läsning av myndigheters policydokument och handlingsplaner. Vad säger dessa dokument om “mångfaldsarbete”? Hur adresseras Den andre? Hur kan dessa policydokument omskrivas? Vi gör en läsning, lokaliserar exkluderande begrepp och producerar tillsammans en annan text – en dekonstruerad text, en kritisk text, en avkoloniserad text, en mottext.

Workshopen hålls på svenska.

Eventet genomförs av IDA (Institutet för Diaspora och Avkolonisering) i samarbete med Konstfrämjandet Stockholm. Med stöd av Stockholms stad och Grafikens Hus.

Ett stort tack till Ulrika Flink.

Visa alla