What is to be done? — Release med Jakob Jakobsen och Ana Teixeira Pinto

Releasesamtal med Jakob Jakobsen och Ana Teixeira Pinto: vad gör vi nu?
Del av konsttidskriften Palettens Redaktionsmöte – samling för en kritik av samtiden.
Samtal mellan Jakob Jakobsen och Ana Teixeira Pinto, modererat av Frida Sandström.

Konst och kultur utstår stora påfrestningar i populismens tidevarv. Detta drabbar inte minst samtidskonsten och dess komplexa miljö mellan det lokala, nationella och internationella. När publicistiska rum inskränks till fördel för ideologisk och marknadsdriven kommunikation växer behovet av kritiska samtal i mångfaldiga format och språk. Med största möjliga integritet vill vi skapa nya sätt att förhålla sig till konsten och världen. Hur kan vi förstå konstens, estetikens och hela konstvärldens funktion för den demokratiska nationalstatens framväxt inom en modernitet sammantvinnad med både kolonialism och kapitalism?

2020 har präglats av upplopp såväl som av förtrycket av sådana, en social reproduktions- och hälsokris, diverse former för nationalism och en del logistisk-ekonomiska och socio-fysiska omförhandlingar.

Sedan början av våren har Konsttidskriften Paletten samlat skribenter från en mångfald av perspektiv under rubriken ”Redaktionsmöte.” Emfasen på det redaktionella var till en början tänkt att fysiskt samla människor till öppna redaktionsmöten, för att föreslå, diskutera och specificera alternativa metoder för fortsatt arbete. Medan dessa möten ställdes in med anledning av pandemin, har samtalet mellan redaktörer och inbjudna skribenter fortsatt, drivet av kritiska reflektioner över fenomen såsom distribution av resurser, omvårdnad som begrepp, en växande nyfascistisk och populistisk våg tyngd av konspirationsteorier, samt den roll som redaktionellt arbete och skrivande spelar för olika former av politisk organisering.

För att fira publiceringen av den samling texter som projektet har resulterat i möter Frida Sandström Ana Teixeira Pinto och Jakob Jakobsen för att diskutera aspekter av framtida arbete utifrån frågorna: Vad gör vi nu, och vad förbereder vi oss på?

Du hittar eventet här.

Med stöd från Regionsamverkan Sydsverige.

Visa alla