Ciara Phillips – Warm Friends, Cold Cash

Ciara Phillips arbete bygger på att skapa samarbeten genom att utveckla kollektiva produktioner där att "skapa tillsammans” utgör grunden för att diskutera politiska idéer och personliga åsikter.

Warm Friends, Cold Cash är baserat på Ciara Phillips projekt ”Workshop 2010- ongoing” som kretsat kring att skapa utbyten med andra och initiera samarbetsprojekt med konstnärer, grupper och föreningar där hon bjuder in deltagare både lokalt och internationellt att samskapa.

Screentryck är en grafisk tryckteknik som har särskild relevans i hennes arbete eftersom den historiskt sätt har en koppling till tryckeri-verkstäder som byggde på samarbete. Screen-tryck är en teknik som kräver tid och tålamod och har starka band till politiska rörelser, där den varit ett sätt för politiska grupper att snabbt och billigt sprida sina budskap, genom plakat och flyers.

Phillips projekt utgår från denna historia och istället för att använda utställningsrummet till att visa färdiga verk, omvandlas rummet och utställningsperioden till en produktionsplats, där konsthallen blir en workshop och screentryck-bordet blir ett förhandlingsbord för att diskutera och arbeta tillsammans.

Ciara Phillips är född i Ottawa, Kanada. Hon gick i skola i Stockholm innan genomförde sin magisterexamen på Glasgow School of Art. Hon nominerades för Turnerpriset 2014 och senaste separatutställningar inkluderar Workshop 2010-ongoing på The Showroom Gallery, London och Funktion / Dysfunktion, Neues Museum Nürnberg. Phillips är grundare av konstnärskollektivet Poster Club. Warm Friends, Cold Cash är Phillips första utställning i Sverige.

Warm Friends, Cold Cash är ett samarbete med: Kommunal, Konstfrämjandet, IASPIS, Kungliga Konsthögskolan och Film i samtidskonsten (FIS).

Öppnar: 23 October 2015, 6pm

Programmen genomförs i samarbete med ABF Stockholm.

Med stöd av: Creative Scotland, Kulturrådet International Grant.

Visa alla