Det konstnärliga rådet

Konstfrämjandet Stockholm vill med projektet Det konstnärliga rådet undersöka hur konsten kan vara en del av mötet med Sverige. Vi menar att olika kulturaktiviteter kan påverka nyanländas syn på Sverige och den egna framtiden i landet.

Konstfrämjandet Stockholm vill undersöka hur konsten kan vara en del av mötet med Sverige. Vi menar att olika kulturaktiviteter kan påverka nyanländas syn på Sverige och den egna framtiden i landet. Alla konstnärer behöver nätverk och mötesplatser där man kan samtala och utvecklas i sin konstpraktik. Projektet skapar ett möte med kollegor och Stockholms kulturliv.

Det konstnärliga rådet vänder sig till asylsökande som själva är konstnärer. Gruppen deltar i programutveckling där den egna konstnärliga praktikens intressen blir grunden för skapandet av en gemensam kulturfestival. Planeringsmöten och workshops blandas med diskussioner om det egna skapandet, om festivalens inriktning och hur flyktinggrupper får tillgång till konsten.

Det konstnärliga rådet genomförs tillsammans med curatornätverket Parallellogram som ett pilotprojekt med stöd från Stockholms läns landsting och Södermalms stadsdelsnämnd.

Visa alla