Gräsrotsarkivet

Hur har enskilda medborgare, aktivister och gräsrotsrörelser organiserat sig och arbetat för att påverka samhället och staden under 1900-talet?

I projektet Gräsrotsarkivet undersöker Konstfrämjandet Stockholm stadens långa historia av folkets politiska engagemang, kamp och faktiska påverkan. Gräsrotsarkivet kartlägger framför allt 60- och 70-talets ideella grupper och samlar i projektets första information om de grupper som var aktiva i Stockholm vid denna tid. Konstnären Katarina Lundgren leder arbetet som har syftet att mynna ut i ett curerat arkiv som främjar kontaktytorna mellan nutid och vår historia.

Idag är begreppet självorganisering vanligt förekommande i konstvärlden. Konstnärer arbetar tillsammans för att skapa egna ytor för konstnärliga uttryck som inte alltid får plats på de etablerade konstscenerna. Att arbeta med deltagarprocesser och kring våra gemensamma rum i samhället, fortsätter att vara grunden i många samtidskonstnärers praktiker. Konstfrämjandet främjar och samverkar idag med konstnärer inom båda fälten och ser ett behov av att samla den kunskap som fortfarande finns bland föregångare, alla de som deltog i 70-talets ideella politiska rörelser. Förhoppningen är att vi genom att titta tillbaka på historien kan lära oss av tidigare gruppers metoder för organisering, arbete, men även misstag och kontroverser.

Var du själv aktiv i grupper som Alternativ Stad, Aktion Samtal eller något av stadens Byalag på 60- och 70-talet? Kontakta Katarina Lundgren för att dela med dig av berättelser eller dokumentärt material.

Visa alla