Handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält

Projektet syftar till att formulera en ny nationell handlingsplan för ett mer rättvist konstfält. Projektet vill generera kunskap och utforska konstnärliga handlingsutrymmen genom att med byråkratin som verktyg göra konstpolitik.

Det svenska konstfältet är homogent, fullt av koloniala föreställningar och genomsyras av strukturell diskriminering. Hur arbetar du för att motverka ett segregerat konstfält?


Beställ Handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält. Den omkring hundra sidor långa handlingsplanen är skriven av en mängd olika personer och kollektiv i och utanför Sverige. Använd den som en källa till kunskap, ett underlag för samtal och ett verktyg för ett avsegregerat konstfält.


Alla intäkter går till en ny nationell fond som lanseras under våren 2021 med syfte att stödja projekt och initiativ som bidrar till att avkolonisera och avsegregera konstfältet.


Kostnad: 150 kr för privatpersoner och 250 kr för institutioner.


Beställ handlingsplanen genom att maila till sebastian.dahlqvist@konstframjandet.se


Mer om projektet:
Handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält drivs av Konstfrämjandet Stockholm och Art Lab Gnesta och syftar till att formulera en ny nationell handlingsplan för ett mer rättvist konstfält.

Projektet vill generera kunskap om kulturpolitik och utforska konstnärliga handlingsutrymmen genom att med byråkratin som verktyg göra konstpolitik. Handlingsplanen kommer att publiceras i bokform och lyftas till politisk nivå för att driva fram ett politiskt arbete för att skapa social rättvisa och motverka ett segregerat konstfält.

Projektet utgår från ett utkast till en handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält som Macarena Dusant, på uppdrag av Art Lab Gnesta, skrev under våren 2017. Detta utkast finns att läsa i sin helhet i det åttonde numret av Art Lab Gnestas tidskrift Fält.

Handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält genomförs i tre delar:

1. Kartläggning och kontakt med aktörer som berörs av handlingsplanen.

2. Konstpolitisk konferens på Art Lab Gnesta där aktörer från hela landet tillsammans arbetar med att ta fram en ny handlingsplan.

3. Släpp av handlingsplanen och turné till olika konstutbildningar, kommuner, institutioner och organisationer där föreläsningar och workshops genomförs med handlingsplanen som utgångspunkt, i dialog med respektive lokalitet.

Projektledare är Sebastian Dahlqvist, Macarena Dusant och Ulrika Flink.

Projektet genomförs med stöd av Kulturbryggan.

Projektets logotyp är framtagen av formgivaren Nathalie Ruejas.
Nathalie är illustratör och grafisk formgivare. Handlingsplanen i sin helhet är formgiven av Alexandra Falagara.

Visa alla