Konstfrämjandet Stockholm

2

Konstfrämjandet Stockholm

Vad är konstkritik? (2018)

Afrang Nordlöf Malekian (parafras på konstnären Lenora de Barros verk ”Poema” från 1979)

Under vintern 2018–2019 anordnade Konstfrämjandet Stockholm en kurs i konstkritik. Kursen utgick från frågeställningen Vad är konstkritik? Kursdeltagarna utforskade hur konstkritik kan skrivas och vilka normer som omgärdar svensk konstkritik. Det var en orienterande kurs där deltagarna kunde prova på att skriva själva eller bara lära sig vad konstkritik är. Det fanns inga krav på att skriva. Antalet platser var begränsat och unga mellan 18-25 år med erfarenheter av att rasifieras som icke-vita prioriteras eftersom kursen syftar till att bidra att fler skriver om konst.

 

 

Kursen utgick från svensk konstkritik med inbjudna föreläsare, besök på utställningar och praktiska övningar där gruppen provade att skriva konstkritik. Kursens avslutningsdel erbjöd möjligheten att publicera konstkritiska texter på Kultwatch.se.

 

 

Medverkande föreläsare
Maryam Fanni (formgivare och frilansar som konst- och designkritiker för bl.a. Sveriges Radio), Rebecka Katz Thor (kritiker och forskare med en avhandling som undersöker vad bilder gör; hur de kan fungera som vittnesmål och deras agens), Kim Einarsson (curator) och Ulrika Stahre (kulturredaktör på Aftonbladet och vice ordförande i konstkritikersamfundet AICA).

 

 

Kursen drivs av Konstfrämjandet Stockholm i samarbete med konstkritikersamfundet AICA och Kultwatch.se. Initiativtagare är konstvetaren Macarena Dusant, styrelseledamot i Konstfrämjandet Stockholm och redaktör på Kultwatch.se.