Konstfrämjandet Stockholm

2

Konstfrämjandet Stockholm

Residensprogram med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Tillsammans med Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB) utvecklar Konstfrämjandet Stockholm landets första residensprogram för bildkonstnärer inom biblioteks- och arkivverksamhet. Så skapar vi nya förutsättningar för konstnärlig produktion.
Tillsammans med Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB) utvecklar Konstfrämjandet Stockholm landets första residensprogram för bildkonstnärer inom biblioteks- och arkivverksamhet. Så skapar vi nya förutsättningar för konstnärlig produktion.

Inom konsten finns ett stort intresse för att utforska och granska vår gemensamma historieskrivning. I Sverige har konstnärer under de senaste decennierna ägnat särskilt intresse åt arbetarrörelsens historia. Såväl tidigare århundradens vunna segrar som förlorade kamper har kritiskt granskats och synliggjorts. Med stöd av Kulturrådet startar nu Konstfrämjandet Stockholm tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) Sveriges första residensprogram för bildkonstnärer inom biblioteks- och arkivverksamhet. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är världens första arbetarrörelsearkiv och grundades 1902. Arkivet samlar material som fanor, dokument, fotografier och objekt från hela arbetarrörelsen: Autonoma rörelser, organisationer, föreningar och partier.
 
Genom att etablera Sveriges första residensprogram för bildkonstnärer inom biblioteks- och arkivverksamhet och genomföra en omfattande program- och utställningsverksamhet vill projektet utforska hur samtida och dåtida samhällsrörelser kan mötas och lära sig av varandras strategier för samhällsförändring. Idén om arkivet som ett objektivt och opartiskt system med syfte att skapa ”den absoluta kunskapen” har länge kritiserats. Med hjälp av konstnärliga strategier utforskar projektet arkivet som en plats i ständig tillblivelse fylld av olika tidsligheter, subjektiviteter och föreställningar.
 
Första residenskonstnär är Ingela Johansson. Från och med slutet av maj flyttar Ingela Johansson in i en nyinrättad ateljé bland arkivets forskare och arkivarier. Johansson har en research-baserad konstnärlig praktik och har under lång tid riktat blicken mot händelser och erfarenheter som många förbiser och som riskerar att falla i glömska. Särskilt arbete och motstånd har hon undersökt och gett form. Johansson arbetar med text, film, installation, måleri, textil och foto.
 
Varje konstnärsresidens pågår i tre till fyra månader. Under den tiden kommer arbetsprocessen även att presenteras genom publik programverksamhet och utställningar, både på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och i andra delar av Stockholms län. Denna sida för residensprogrammet är tillfällig, en ny hemsida är under utveckling. Här kommer du som läsare kunna ta del av det arbete som bedrivits inom ramarna för varje residensvistelse.
 
Läs mer om projektet på Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks hemsida.
 
Bakgrund
Under 2019 – 2021 har ett residensprojekt genomförts i pilotform med konstnären och kollegan Patrick Kretschek. Under hösten 2021 presenteras utställningen Rörelsens andning, ett resultat av studiecirkeln och projektet som Patrick drivit inom ramarna för sitt konstnärsresidens. Det nya residensprogrammet fortsätter det arbete Patrick Kretschek inledde genom sitt projekt.
 
 

Residensprogram med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek