Residensprogram med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Tillsammans med Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB) utvecklar Konstfrämjandet Stockholm landets första residensprogram för bildkonstnärer inom biblioteks- och arkivverksamhet. Så skapar vi nya förutsättningar för konstnärlig produktion.

Inom konsten finns ett stort intresse för att utforska och granska vår gemensamma historieskrivning. I Sverige har konstnärer under de senaste decennierna ägnat särskilt intresse åt arbetarrörelsens historia. Såväl tidigare århundradens vunna segrar som förlorade kamper har kritiskt granskats och synliggjorts. Med stöd av Kulturrådet startar nu Konstfrämjandet Stockholm tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) Sveriges första residensprogram för bildkonstnärer inom biblioteks- och arkivverksamhet. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är världens första arbetarrörelsearkiv och grundades 1902. Arkivet samlar material som fanor, dokument, fotografier och objekt från hela arbetarrörelsen: Autonoma rörelser, organisationer, föreningar och partier.

Genom att etablera Sveriges första residensprogram för bildkonstnärer inom biblioteks- och arkivverksamhet och genomföra en omfattande program- och utställningsverksamhet vill projektet utforska hur samtida och dåtida samhällsrörelser kan mötas och lära sig av varandras strategier för samhällsförändring. Idén om arkivet som ett objektivt och opartiskt system med syfte att skapa ”den absoluta kunskapen” har länge kritiserats. Med hjälp av konstnärliga strategier utforskar projektet arkivet som en plats i ständig tillblivelse fylld av olika tidsligheter, subjektiviteter och föreställningar.
Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks hemsida.

Bakgrund
Under 2019 – 2021 har ett residensprojekt genomförts i pilotform med konstnären och kollegan Patrick Kretschek. Under hösten 2021 presenteras utställningen Rörelsens andning, ett resultat av studiecirkeln och projektet som Patrick drivit inom ramarna för sitt konstnärsresidens. Det nya residensprogrammet fortsätter det arbete Patrick Kretschek inledde genom sitt projekt.


Visa alla